cloud_logo

Snadná správa virtuálních serverů!

Vzdálená plocha (VNC)

Díky podpoře vzdálené plochy je správa virtuálních serverů služby Cloud 4smart.cz velmi snadná. Vzdálená plocha je nástrojem potřebným pro dokončení instalace virtuálního serveru z ISO instalačního zdroje.

Administrační rozhraní služby Cloud 4smart.cz automaticky přiděluje každému virtuálnímu serveru unikátní nastavení - IP adresu, port a heslo. Pro připojení ke vzdálené ploše potřebujete aplikaci, tzv. VNC klienta. Ve Windows můžete použít program RealVNC, v Linuxu program Krdc.

Přístup ke vzdálené ploše virtuálního serveru je chráněn unikátním heslem. Vzdálenou plochu lze kdykoliv vypnout nebo naopak povolit.

Další možnosti vzdálené správy

Kromě vzdálené plochy lze dokončenou a funkční instalaci Linuxového virtuálního serveru spravovat s pomocí SSH. Služba SSH musí být ve virtuálním serveru povolena.

studio.4smart.cz
wiki.4smart.cz